Postup pri reklamácii tovaru

V prípade, že sa na tovar, zakúpenom v našom internetovom obchode www.adsport.sk alebo v kamennej predajni AD Sport Zlín, prejaví chyba materiálu, jeho spracovanie či iná výrobná vada, je možné uplatniť na tento tovar reklamáciu v záručnej lehote 24 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy.

Pred zaslaním reklamácie odporúčame prečítať tieto najbežnejšie dôvody zamietnutia reklamácie.

 

Ak ste presvedčení, že ide o jednu z vyššie uvedených chýb, zašlite tovar na našu kontaktnú adresu:

MAV Trading s.r.o.
Broučkova 7150
760 01 Zlín
Česká republika

Do balíka prosím priložte kópiu faktúry a vyplnený Reklamačný protokol, ktorý nájdete nižšie k stiahnutiu. Vybaviť reklamáciu sme povinní zo zákona do 30 dní, ale k spokojnosti zákazníkov sa snažíme reklamácie vybavovať vo výrazne kratšej dobe.


Najbežnejšie dôvody zamietnutia reklamácie:

  1. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť je doba počas ktorej pri dodržiavaní účelu použitia a správnej údržbe môže vzhľadom k svojim vlastnostiam a intenzite používania výrobok vydržať.
  2. Ak sa na výrobku prejaví vada, je kupujúci povinný bezodkladne podstúpiť výrobok reklamačnému konaniu. Ak zmení používaním závadné veci, či už zámerne alebo z nedbalosti, stav vady z opraviteľné na vadu neopraviteľnú a tým znemožní Predávajúcemu vadu odstrániť, jedná sa podľa NOZ o reklamácii neoprávnenú.
  3. V prípade, že je vada spôsobená nadmerným tlakom na materiál, a to z dôvodu zvolenia zlej veľkosti, je reklamačný nárok neoprávnený. Kupujúci je povinný si tovar dôkladne vyskúšať, a v prípade, že zvolil zlú veľkosť ho do 14 dní od zakúpenia vymeniť.
  4. Tovar je nutné užívať len na účely, na ktoré je určený. Použitie výrobku účelom, na ktorý nie je určený, môže dôjsť k jeho poškodeniu nesprávnym užívaním (použitie kopačiek na inom povrchu, než pre ktorý sú určené, aj.)
  5. Nutnou podmienkou k zachovaniu dobrého stavu tovaru je jeho pravidelná a správna údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho životnosť, ktorá tak môže byti podstatne kratšia ako záručná doba. Obuv neperte v práčke! Vypraní obuvi v práčke je považované za zle zvolený spôsob údržby v prípade reklamácie takto ošetrené obuvi bude reklamácia zamietnutá.
  6. V prípade, že je tovar mechanicky poškodený, a to napríklad pretrhnutím zvršku ostrým predmetom, prišliapnutím podošvy či zlým užívaním (nosenie nezavázané obuvi, vďaka čomu dochádza k vydreté pätovej časti, aj.), Nejde o chybu materiálu.

Viac informácií o zodpovednosti za vady tovaru nájdete v našich Obchodných podmienkach.

Na stiahnutie: